Giedras dangus manyje

Prisimeni tą jausmą, kai apsiniaukusią dieną lėktuvui išnirus virš debesų pamatai giedrą ir saulėtą dangų? Ten visada giedra, be jokių išimčių. Tokį giedrą dangų mes kiekvienas turime savyje, tačiau reikia praktikuoti meditaciją, kad mokėtume rasti tą vietą.

Kai medituoji, savyje atrandi giedrą dangų.
Medituodami atrandam tokią vietą savyje