Dėkingumas sunkiais gyvenimo periodais

Dažniausiai vertinti tai ką turime pradedame tik tada, kai susiduriame su gyvenimo sunkumais, iššūkiais ir praradimais. Dažniausiai tik tada atsiranda nuoširdus dėkingumas.

Daugumas mūsų, šioje pandemijos, karo ir kitų globalių įvykių situacijoje, be visų kitų dalykų savo gyvenime, dėkingumą turėtume jausti dar ir už tai, kad esame sveiki ir kažkaip su viskuo susitvarkome. 

Nors ko gero šiuo metu dažnas įsitraukiame į svarstymus, kad galbūt kažkokius dalykus galime prarasti ar prarandame, o kažkokių dalykų galbūt galime negauti ar negauname. Arba pradedame graužtis, kad jeigu ne ši situacija, tai kažką būtume galėję ar turėjome padaryti. Tačiau tokiu būdu galime nusiristi į dar gilesnę emocinę duobę. 

Bet galų gale, žiūrint į aplinkinį pasaulį, sunku nejausti dėkingumo dėl to, kad esame sveiki ir susitvarkome.

Ir net jeigu esate sunkioje situacijoje, sergate ir blogai jaučiatės, labai tikėtina, kad yra kas nors, kas jus prižiūri ir rūpinasi.

Mažai kas iš mūsų yra pergyvenę pandemijas, globalius konfliktus ar karus. Daugumai žmonių tai yra nauja patirtis. Tačiau neužmirškime, kad gyvenime bet kokioje situacijoje, visada yra kažkas, dėl ko galime jausti dėkingumą. Todėl, ypač šiuo periodu, kurį pergyventi turėsime visi, dėkingumas, gebėjimas matyti ir vertinti gerus dalykus savo gyvenime, yra labai svarbus. Ir ne tik todėl, kad tai yra tiesiog gera, bet taip pat ir todėl, kad tai keičia kūno chemiją, tampame sveikesni, keičia mūsų santykius tiek su tuo kas vyksta vidiniame pasaulyje, tiek su tuo kas vyksta išoriniame pasaulyje.