Kaip sustiprinti pasitikėjimą savimi?

Kai suprantame savo protą, tada pažįstame save.  Kai pažįstame save, tada pradeadme jausti vidinį pasitikėjimą. Kai pradeadme jausti ramų pasitikėjimą, tada be baimės galime atskleisti savo pilną potencialą.

Kai kalbame apie asmeninį potencialą, ne visada aišku kas tai yra. Dažniausiai neaišku todėl, kad prote sukasi daugybė naratyvų ir siužetų – ką sugebame, kokia dabar gyvenimo situacija ir t.t. Kitaip šnekant, patys susikuriame savo supratimu tinkamą gyvenimui struktūrą ir ribas. Įprastai, ta struktūra yra labai siaura ir ribota, jaučiame baimę žengti žingsnį į išorę ir nematome kas yra toje išorėje.

Kaip sustiprinti savivertę?

Tačiau, kai pradedame treniruoti protą, savo viduje atrandame tą ramaus pasitikėjimo vietą. Svarbu suprasti, kad šis pasitikėjimas nėra kilęs iš galvojimo ar žinojimo. Dar daugiau – ši vieta yra anapus abejonių. Ir tik būnant toje vietoje, atsiranda suvokimas ir jausmas, kad viskas yra įmanoma.

Su laiku, nuosekliai praktikuojant meditaciją, šis jausmas tampa stabilus ir tada pradedame gyventi visiškai pasitikėdami savimi. Pradedame drąsiai siekti tikslo ar vietos, kur galime pilnai atskleisti savo potencialą, nežiūrint nei kas tokie esame, nei ką turime.

Butent tada, kai surandame šią ramaus pasitikėjimo vietą savo viduje, tai yra pradžia.