Smalsumas ar įsitikinimai

Meditacijos pamokos

Įsikabinti į kokią nors nuomonę, ar įsitikinimą yra labai pavojinga, nes tai darydami, mes smarkiai apribojame savo protą. Tuo tarpu smalsaus proto potencialas yra beribis.

Smalsus protas yra beribis

Įprastai, keliaujant per gyvenimą, prikaupiame labai daug sąlygų, susikuriame savo pasaulį, kuriame nuomonės ir įsitikinimai dažniausiai yra fiksuoti ir praktiškai nekinta.

Tačiau, kai tik savo prote adaptuojame kokią nors nuomonę, ar įsitikinimą – automatiškai užsiimame gynybinę poziciją ir tampame tiesiog priklausomi nuo tos nuomonės vienpusiškumo, nes kitą pusę, ar puses, dažnai išjungiame. Kai kitos pusės nematome ir negirdime, prasideda arba vidinis konfliktas, arba konfliktas su kitu žmogumi, arba su kita bendruomene. 

Žinoma, kad neturime atsisakyti savo įsitikinimų. Vis dėl to, kai esame sąmoningi ir dabartyje, protas šviežias ir smalsus ir norime išgirsti, tada suprantame – kad ir ką žinojome, ar tikėjome, gali būti ne taip. Juk gali, tiesa?

Ir jei gebame išlaikyti tokį šviežią, naujoko protą, tai mažų mažiausiai sukuriame erdvę, kurioje protas gali absorbuoti ir gerbti kitų žmonių nuomonę. Ir tada, pradedame jausti ne tik ramybę ir aiškumą, tada pradeda keistis mūsų santykiai su aplinkiniais. Žmonės pajaučia, kad mes norime išgirsti ir tai yra didžiausia dovana, ką tik galima padovanoti kitam žmogui – leisti jam būti savimi. 

Tai visiškai nereiškia, kad turime atsisakyti savo įsitikinimų, bet žinojimas, kad pasaulis yra didesnis ir sudėtingesnis už nuomonę – yra viena svarbiausių proto treniravimo ir meditacijos pamokų.