Kaip be išankstinės nuomonės išklausyti ir girdėti?

Meditacija mums parodo ir išmoko, kaip be išankstinės nuomonės ir nešališkai girdėti ir mokėti išklausyti kitus žmones. Tačiau tam, kad girdėti kitų žmonių mintis, visų pirma turime išmokti klausytis savo minčių. 

Meditacijos procesą trumpai galima apibūdinti, kaip ateinančių ir išeinančių minčių stebėjimą. Mes nesiblaškome ir neįsitraukiame į mintis. Kai mintis kyla prote, mes ją matome, bet negalvojame apie tą mintį. Mes nieko neanalizuojame, nekritikuojame ir nevertiname. Mes paprasčiausiai matome ir leidžiame tai minčiai praeiti. 

Dažnai žmonėms nereikia žodžių ir patarimų, jiems reikia tiesiog apsikabinimo, būti išklausytiems ir suprastiems. (Nuotr. Christian Lue Unsplash)

Per laiką toks proto treniravimas išugdo įgūdį, kuris gali išsireikšti ir komunikuojant su kitais žmonėmis, būnant su kitais žmonėmis ir klausantis bei girdint kitus žmones. 

Labai dažnai bendraujant ir šnekantis su žmonėmis mes esame nelabai atidūs tam, ką kiti nori pasakyti. Gali būti, kad tuo metu protas nudreifuoja į kitus dalykus ir mes pradedame galvoti apie ką nors kitą. Gal galvojame, ką mes tam žmogui atsakysime, o gal kritiškai analizuojame tai, ką tas žmogus nori pasakyti.  

Tačiau, kuo daugiau medituodami treniruojame protą, tuo lengviau galime kitam žmogui tiesiog būti dabarties momente. Tai visai nereiškia, kad mes negalime reflekuoti, atsakyti ir išsakyti savo nuomonės į tai, kas yra pasakyta, bet reiškia, kad galime būti dabartyje ir atitinkamai girdėti, ką kitas žmogus turi pasakyti.